تاریخ تاسیس

1382/04/18

نوع شرکت

سهامی عام

حوزه فعالیت

تولید قیر

‌سال مالی

12/29

شماره ثبت

205566

وضعیت

فعال

تاریخچه شرکت

شرکت نفت پاسارگاد (سهامی خاص) طی شماره 205566 مورخ 1382/04/18 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شخصیت حقوقی شرکت در اجرای مصوبه مجمع عمومی و فوق العاده مورخ 1387/05/07 به سهامی عام تغییر یافته ، مراتب در تاریخ 1387/07/08 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی نیز به ثبت رسیده است و از تاریخ 1391/09/22 در فرابورس ایران پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین است و واحد تجاری نهایی گروه ، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران سعادت آباد بلوار دریا خیابان مطهری شمالی انتهای کوچه ساحل دوم قرار داشته و شرکت فاقد شعبه و نمایندگی می باشد.

ماموریت

موضوع اصلی فعالیت شرکت عبارت از احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، بسته بندی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آن اعم از صنعتی و خوراکی و انجام کلیه فعالیتهای تولید و صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد.

ترکیب سهامداری

نام سهامدار تعداد سهام درصد سهامداری
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) 1203957820 50.16
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 1030082914 41.68
سایر سهامداران 1659959266 8.16

محصولات و خدمات

گروه محصول واحد نام محصولات ظرفیت
انواع قیر تن قیر 70/60 فله 3.443.890
انواع قیر تن قیر 100/85 فله 3.443.890
انواع قیر تن قیر 70/60 مظروف 180کیلویی 3.443.890
انواع قیر تن قیر 100/85مظروف 180کیلویی 3.443.890

اطلاعات تماس با شرکت نفت پاسارگاد

  • آدرس: دفتر مرکزی - تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان مطهری شمالی، انتهای کوچه ساحل 2، پلاک 37
  • تلفن: 021-23036000
  • ایمیل: info@pasargadoil.com
  • وب سایت: www.pasargadoil.com