تاریخ تاسیس

1376/11/12

نوع شرکت

سهامی عام

حوزه فعالیت

پتروشیمی

‌سال مالی

12/29

شماره ثبت

137672

وضعیت

فعال

تاریخچه شرکت

شرکت پتروشیمی امیر کبیر به شناسه ملی 10101807733 در تاریخ 12/11/1376 به صورت شرکت سهامی عام تآسیس و طی شماره 137672 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و متعاقبآ از همان تاریخ شروع به بهره برداری نموده است در تاریخ 27/06/1389 در فرابورس به ثبت رسید و اکنون واجد شرایط تابلوی"پایه زرد"می باشد.درحال حاضر، شرکت پتروشیمی امیر کبیر جزء شرکتهای فرعی بانک رفاه کارگران می باشد ووواحد نهایی گروه سازمان تآمین اجتماعی می باشد.

ماموریت

موضوع فعالیت اصلی شرکت، طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی وپتروشیمیایی و فراورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنها وکلیه فعالیت های تولیدی و صنعتی بازرگانی فنی و مهندسی و بازرگانی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. فعالیت های اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید و فروش محصولات پتروشیمی (یادداشت توضیحی5)بوده است.

ترکیب سهامداری

نام سهامدار تعداد سهام درصد سهامداری
بانک رفاه کارگران 1861706798 51.72
شرکت صنعتی نوید زرشیمی 720001000 20
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 390521397 10.85
شرکت صادرفر 366874034 10.19
سایر 260896771 7.24

اطلاعات تماس با شرکت پتروشیمی امیرکبیر

  • آدرس: تهران-سعادت آباد، خیابان صرافهای جنوبی، خیابان احمد نفیسی شرقی(23)پلاک 21
  • تلفن: 021-88567802
  • ایمیل: Info@akpc.ir
  • وب سایت: www.akpc.ir