بازدید مدیرعامل عامل صندق بازنشستگی و مدیران وصندوق از شرکت‌‌های لوله‌سازی اهواز، فولاد اکسین خوزستان و پتروشیمی مسجدسلیمان