تاریخ تاسیس

1345/11/15

نوع شرکت

سهامی عام

حوزه فعالیت

تولید و فروش لوله

‌سال مالی

12/29

شماره ثبت

11254

وضعیت

فعال

تاریخچه شرکت

شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) در تاریخ 15/11/1345 با نام کارخانجات لوله سازی اهواز تاسیس و تحت شماره 11254 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و متعاقبا در تاریخ 27/6/1348 با تصویب مجمع عمومی به شرکت سهامی لوله سازی اهواز در 03/11/1374 بنام شرکت لوله سازی اهواز (سهامی خاص) تغییر نام داده است. در سال 1379و براساس مصوبه هیئت وزیران 100% شرکت در قبال رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی کشوری(5/25%)، سازمان تامین اجتماعی(5/25) و صندوق 380 شرکت از "سهامی خاص" به "سهامی عام" تغییر یافته است.

ماموریت

به موجب ماده 4 اساسنامه، تولیدو فروش لوله از قطر 6تا56 اینچ و نیز تولید و فروش پوشش لوله ازقطر 2 الی 56 اینچ میباشد.

این شرکت با تأمین لوله برای پروژه¬های مهمی همچون فاز1و2و 3و4و5 پروژۀ پارس جنوبی توانست توانایی خود را در برابر تقاضای شرکت های مهم داخلی وخارجی به اثبات برساند. این شرکت، با ظرفیت تولید سالانه600 هزار تن انواع لوله¬های فولادی، 4 میلیون متر مربع پوشش خارجی و ظرفیتی بالغ بر 3 میلیون و 500 هزار متر مربع پوشش داخلی انواع لوله و با انعقاد قراردادهای تأمین لوله با شرکتهای داخلی و خارجی همواره از بازوهای توانمند چرخۀ اقتصاد کشور بوده است.

ترکیب سهامداری

نام سهامدار تعداد سهام درصد سهامداری
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 1,049,217 40.5
صندوق بازنشستگی کشوری 388,601 15
سرمایه گذاری صدر تامین 492,229 19
بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری 1 0
ارزش آفرینان تجارت صبا 2 0
صبا انرژی جهان گستر 2 0
صبا ارمه 2 0

محصولات و خدمات

گروه محصول واحد ظرفیت
لوله تن 308,000
لوله اسپیرال تن 50,000
پوشش پلی اتیلن متر مربع 2,400,000

اطلاعات تماس با شرکت لوله سازی اهواز