تمدید آگهی مناقصه انجام تعمیرات اساسی واحد ۱ بخار نیروگاه حرارتی تبریز شرکت نیرو آتیه صبا

شرکت نیروآتیه صبا آگهی مناقصه انجام تعمیرات اساسی واحد ۱ بخار نیروگاه حرارتی تبریز را تمدید کرد

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران ذیصلاح فعال در حوزه تامین، تعمیرات و بازسازی واحدهای صنعتی بزرگ می‌توانند در این مناقصه شرکت نمایند. 
فایل آگهی این مناقصه که روز 16 بهمن 1402 در صفحه 11 روزنامه دنیای اقتصاد منتشرشده، در پیوست خبر قایل مشاهده است: