عملکرد امیدبخش و مثبت وصندوق در نیمه اول سال 1402

مقایسه عملکرد مالی و عملیاتی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در شش ماهه نخست سال۱۴۰۲ با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد درآمد‌ها و سود این شرکت تا 25 درصد ارتقا یافته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، براساس گزارش‌های منتشرشده در کدال، مجموع درآمدهای عملیاتی هلدینگ صباانرژی با 23 درصد افزایش از 4.3 همت در شش ماهه اول سال 1401 به حدود 5.3 همت در شش ماهه اول 1402 رسیده است.  بر این اساس درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 18 درصد و درآمد حاصل از فروش سرمایه‌گذاری 253 درصد رشد داشته است.

همچنین، سود خالص شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در نیمه اول سال جاری با 25 درصد رشد در مقایسه با شش ماه نخست سال 1401 به 4.8 همت رسیده است.

به این ترتیب، وصندوق تا 31  شهریور 1402 به ازای هر سهم 1178 ریال سود ساخته که نسبت به دوره مشابه سال قبل، 25 درصد افزایش داشته است.

یکی از علل افزایش درآمدها نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل، گردش حساب سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها بوده است .

این گزارش شش‌ماهه می‌تواند نویدبخش سودسازی خوب در پایان سال مالی برای سهامداران وصندوق باشد.

جدول تحلیل سود و زیان شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در نیمه اول سال 1402 به شرح ذیل می‌باشد: