برچسب: پتروشیمی چم

پتروشیمی جم موفق به کسب رتبه اعتباری بلندمدت A+ شد