برچسب: پتروشیمی فناوران

پاییز شور انگیز پتروشیمی فن‌آوران با ثبت رکوردهای پی درپی تولید اسید استیک و منوکسید کربن
پروژه بازیافت دی اکسید کربن در پتروشیمی فن آوران،گامی بلند در راستای صیانت از محیط زیست