برچسب: پتروشیمی خارک

رشد ۲۳ درصدی درآمد پتروشیمی خارک در ۸ ماه گذشته
پتروشیمی خارک تا ۱۴۰۴ به یکی از سه قطب برتر تولید متانول منطقه بدل می‌شود