برچسب: وزیر کار

حضور محمد شریعتمداری در آخرین جلسه فنی پتروشیمی جم در سال ۹۹