برچسب: منابع انسانی

مدیرعامل صباانرژی در نشست صمیمی با کارکنان: اولویت اصلی ما بهینه‌سازی پرتفوی وصندوق است
بازارنوی: پرتفوی وصندوق را به نفع ذینفعان ارتقا می‌دهیم
بازارنوی: کار تیمی شعار نیست، یک ضرورت حرفه‌ای است