برچسب: محمد هاشم نجفی

انتصاب مدیرعامل جدید شرکت توسعه پلیمر پاد جم