برچسب: صبا انرژی

«اکسینار» ایرانی جای «هاردوکس» آلمانی را می‌گیرد
امیرعباس حسینی: صبا انرژی آماده ورود به کسب‌وکارهای جدید است