برچسب: سید امیر عباس حسینی

آیین تودیع و معارفه مدیرعامل هلدینگ صباانرژی برگزار شد
صباانرژی ۶ میلیارد دلار پروژه اجرا می‌کند