برچسب: سود فروش سهام

احتمال شناسایی سود ۴۹۱ ریالی «وصندوق» در صورت واگذاری سهام ایران‌خودرو