برچسب: سود سهام

اصلاحیه زمان‌بندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ برای سهامدارن حقوقی و سهامداران حقیقی فاقد کد سجام