برچسب: تولید

تداوم پاکسازی سواحل نایبند توسط پتروشیمی جم
رکوردهای خیره‌کننده تولید در پتروشیمی جم