برچسب: تفاهمنامه

تفاهم‌نامه همکاری صباانرژی و انرژی‌گستر سینا امضا شد
امضای چهار تفاهم نامه فولاد اکسین با شرکت های دانش بنیان