برچسب: ایران یاسا تایر و رابر

استانداری تهران به اجرای طرح‌های توسعه “ایران یاسا” کمک می‌کند
ایران‌یاسا تایر و رابر صادرکندده نمونه ملی سال ۹۹ 
مدیرعامل ایران یاسا تایر و رابر به عنوان مدیر موفق ملی تقدیر شد