نام پروژه : اسلب عریض آلیاژی

هدف پروژه: تولید 1.200.000 تن اسلب عریض در سال و در نتیجه آن، افزایش ظرفیت عملی کارخانه فعلی به 1.050.000 تن معادل ظرفیت اسمی آن
محل اجرا: اهواز – کیلومتر 10 جاده بندر امام
مجری پروژه: فولاد اکسین خوزستان

مشخصات پروژه

مدت ساخت: 3 سال
ظرفیت بهره برداری: 1.200.000 تن در سال (اسمی)
بودجه طرح: 3/427 میلیون یورو

عکس های پروژه