نام پروژه : فاز دوم پروژه تیوبلس ایران یاسا

هدف پروژه: افزایش ظرفیت 1،273 تنی تولید تایر های نسل دوم
محل اجرا: تهران – کارخانه شرکت ایران یاسا تایر
مجری پروژه: شرکت ایران یاسا تایر
بودجه طرح: 567،848 میلیون ریال

مشخصات پروژه

مدت ساخت: 3 سال
ظرفیت بهره برداری: 1.200.000 تن در سال (اسمی)
بودجه طرح: 3/427 میلیون یورو

عکس های پروژه