دسته بندی : روندهای مالی

گفتگوی رو در روی مدیرعامل وصندوق با سهامداران
اطلاعیه پرداخت سود سهام پیشنهادی هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)
سود وصندوق دو برابر شد / انتشار صورت‌های مالی وصندوق منتهی به سال مالی ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
تولید « API»، تحقق بخش رسالت اکسین
تفاهم‌نامه همکاری هلدینگ انرژی و بانک تجارت امضا شد
اصلاحیه زمان‌بندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ برای سهامدارن حقوقی و سهامداران حقیقی فاقد کد سجام