دسته بندی : پتروشیمی

پتروشیمی جم واحد برتر تحقیق و توسعه سال ۱۴۰۱ استان بوشهر شد
 حفظ جایگاه ۲۴ پتروشیمی جم در میان ۱۰۰ شرکت برتر ایران / رتبه دوم پتروشیمی‌ها
نشست بررسی عملکرد شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان
نشست مدیران عامل شرکت‌های تابعه پتروشیمی جم در صندوق بازنشستگی کشوری
پتروشیمی مسجدسلیمان به مدار تولید برگشت
نشست بررسی عملکرد شرکت توسعه پلیمر پادجم
زمان‌پور: پتروشیمی مسجدسلیمان به‌زودی به مدار تولید برمی‌گردد
نشست بررسی عملکرد شرکت جم‌صنعت‌کاران
نشست بررسی عملکرد شرکت توسعه پلیمر کنگان
نشست بررسی عملکرد شرکت پلی‌پروپیلن جم