دسته بندی : فولاد

اشتغال‌زایی غیرمستقیم طرح توسعه فولاداکسین برای ۲۳هزار نفر
بومی‌سازی دستگاه موج‌گیری سرد در فولاداکسین خوزستان
دریافت گواهینامه سیستم های مدیریتی توسط فولاد اکسین
صباانرژی ۶۰ درصد سهام نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک ۳ را واگذار می‌کند
به دنبال جهانی کردن برند فولاد اکسین هستیم
رکوردهای مکرر صبافولاد خلیج فارس در تولید و سودآوری
رسالت اصلی ما خلق ارزش و نقدینگی برای بازنشسته‌ها است
احتمالا سود ۲۵۰۰ میلیاردی فولاد اکسین
صبافولاد خلیج فارس نمونه بارز اثربخشی اصلاح رویکرد و شیوه مدیریت است
از سرگیری صادرات مستقیم محصولات شرکت فولاد اکسین خوزستان