دسته بندی : صادرات

پیام تبریک مدیرعامل هلدینگ صباانرژی به مناسبت افتخارآفرینی تیم دو و میدانی پتروشیمی جم
۱۳ مدال حاصل تلاش تیم دوومیدانی “پتروشیمی جم” در مسابقات جهانی آتن
همه کشورهای دنیا ۶۰ درصد صادراتشان را به کشورهای همسایه شان میفرستند