دسته بندی : بورس

امیرعباس حسینی: بی‌وقفه حقوق سهامداران را دنبال می‌کنیم
فروش پتروشیمی جم از ده هزار میلیارد تومان عبور کرد
پتروشیمی جم به مجمع می رود
بهای تمام‌شده «وصندوق» از ۴۸۶ هزار میلیارد ریال عبور کرد