دسته بندی : انتصاب

اطلاعیه
عضو هیات مدیره و مدیرعامل جدید شرکت گسترش تجارت پارس سبا معارفه شد
مدیر حراست شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شد
سرپرست شرکت فولاد اکسین خوزستان منصوب شد
سرپرست معاونت امور شرکت‌ها و مجامع شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری معارفه شد
سرپرست جدید شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری معارفه شد
سرپرست پتروشیمی مسجدسلیمان معارفه شد
انتصاب عضو جدید هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
دومین جلسه شورای معاونان و مدیران هلدینگ صباانرژی برگزار شد / معارفه مدیر امور مجامع و بودجه
با حکم مدیرعامل هلدینگ صباانرژی؛ مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت گسترش تجارت پارس سبا منصوب شد