استقبال هلدینگ صباانرژی از زائران اربعین حسینی

هلدینگ صباانرژی با ارائه خدمات حمل و نقل به زائران اربعین حسینی به استقبال هم‌وطنان در مسیر بازگشت به وطن رفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، هلدینگ صباانرژی با اعزام چند دستگاه اتوبوس و ون، نسبت به انتقال زائران اربعین حسینی از مرز مهران به مقصدهای داخلی اقدام نمود.

براساس این گزارش‌، وسایط نقلیه اعزامی هلدینگ صباانرژی در ایام پایانی آیین پیاده‌روی اربعین حسینی، میزبان نقل و انتقال زائران حضرت سیدالشهدا (ع) از مرز تهران به مقاصد داخلی بودند.

این اقدام هلدینگ صباانرژی با هدف مشارکت در خدمت‌رسانی به راهپیمایی 22 میلیون نفری و براساس مسئولیت اجتماعی شرکتی انجام شد.