گواهینامه‌ها

گواهینامه رتبه اعتباری بلندمدت پایا (-A)

ایران‌یاسا تایر و رابر، صادرکننده ممتاز 1400
رتبه نخست رشد از نظر رشد بهره‌وری

با ما در ارتباط باشید