شرکت پتروشیمی خارک

تاریخ تاسیس 1346/04/08 حوزه فعالیت تولید محصولات پتروشیمی شماره ثبت 11569
نوع شرکت سهامی عام سال مالی 12/29 وضعیت فعال

تاریخچه شرکت

شرکت پتروشیمی خارک به صورت شرکت سهامی خاص و وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تحت شماره 11569 مورخ 1346/04/08 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ 1375/06/21 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1377/10/26 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه آن در جریزه خارک واقع است.

گزارش هئیت مدیره در سال مالی 1398

ماموریت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه شرکت عبارت است از: احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش و صدور انواع مختلف محصولات پتروشیمی مانند گوگرد، بوتان، بوتان، پروپان، پنتان و مواد نفتی سنگین¬تر، متانول و هر نوع مواد حلقوی نفتی یا خطی یا هر نوع ماده شیمیایی مشابه.

ترکیب سهامداری

نام سهامدار تعداد سهام درصد سهامداری
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا 1995000000 33,25
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) 1111691415 18,53
موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز بانکها 589215693 9,82
صندوق بازنشستگی کشوری 587322738 9,79
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 436283262 7,27
صندوقهای بازنشستگی،کارکنان شرکت ملی نفت 309519756 5,16
سایر سهامداران 970967136 16,18

محصولات و خدمات

گروه محصول واحد نام محصولات ظرفیت
محصولات پتروشیمی تن پروپان 115000
تن بوتان 120000
تن گوگرد 170000
تن پنتان 70000
تن متانول 660000

آدرس و تماس

آدرس

تهران خیابان دیباجی شمالی خیابان دژم جو پلاک 40 کد پستی 1951994511

تلفن

021-22806601

ایمیل

Kpc@khipc.com
www.khargpetrochemical.ir