شرکت پتروشیمی ایلام

تاریخ تاسیس 1384/06/07 حوزه فعالیت پتروشیمی شماره ثبت 253861
نوع شرکت سهامی عام سال مالی 12/29 وضعیت فعال

تاریخچه شرکت

شرکت پتروشیمی ایلام به شناسه ملی 10102942739 به صورت سهامی خاص و طی شماره 25386 مورخ 07/06/1384 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. دارایی های شرکت در بدو تآسیس بر اساس مصوبه شماره 1105 هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی از محل واگذاری خالص دارایی های شرکت پتروشیمی بوشهر تحصیل گردیده است. در حال حاضر شرکت پتروشیمی ایلام جزء واحد های تجاری فرعی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان(سهامی عام) و واحد تجاری نهایی گروه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام) می باشد. مرکز شرکت واقع در تهران، بلوار آفریقا، ساختمان شماره 2 بازرگانی پتروشیمی و آدرس کارخانه واقع در ایلام،چوار،مجتمع پتروشیمی ایلام می باشد.

ماموریت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه عبارت است از:
احداث،راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی منظورتولید ، بازیابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمیو پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنها استفاده از تسهیلات مالی بانک ها و موسسات اعتباری، انجام عملیات خدماتی،مالی،اعتباری(غیربانکی) و بازرگانی در خصوص موضوع شرکت و انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکا لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ضرورت دارد.
فعالیت اصلی شرکت در سال مورد گزارش صرفآ،تولید پلی اتیلن بوده که بر اساس پروانه بهره برداری شرکت که به شماره 11782/122 به تاریخ 05/08/1394 با ظرفیت سالانه 300.000 تن کالا از وزارت صنایع و معادن استان ایلام اخذ شده است و در حال انجام می باشد.

ترکیب سهامداری

نام سهامدار تعداد سهام درصد سهامداری
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 8195131010 51
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 2721774347 17
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 2721774347 17
پتروشیمی مارون 1081413925 7
بازرگانی پتروشیمی 405265852 4
سایر 864052131 4

محصولات و خدمات

گروه محصول واحد نام محصولات ظرفیت
الفین تن اتیلن 458700
تن پروپیلن 106500
تن بنزین پیرولیز 133800
تن سوخت مایع 33100
تن سوخت گاز 201100
پلیمری تن پلی اتیلن سنگین 300000

پروژه‌ها

اجرای واحد SRU (گوگردزدایی) و فاز دوم پروژه الفین

آدرس و تماس

آدرس

استان ایلام، چوار، مجتمع پتروشیمی ایلام

تلفن

843-3360782
www.ilampetro.com