شرکت توسعه صنایع بهشهر

تاریخ تاسیس 1349/10/14 حوزه فعالیت سرمایه گذاری شماره ثبت 14393
نوع شرکت سهامی عام سال مالی 12/29 وضعیت فعال

تاریخچه شرکت

گروه شامل شرکت سهامی عام توسعه صنایع بهشهر (شرکت اصلی) وشرکت های فرعی آ است. شرکت توسعه صنایع بهشهر در تاریخ 14دی ماه 1349 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده طی شماره 14393 دراداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نوع شرکت در تاریخ 14/22/1352 به سهامی عام تبدیل و از سال 1353 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و در تاریخ 26/07/1393 به عنوان نهاد مالی به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان قائم مقام فرهانی،کوچه24 شماره 8 واقع است، در حال حاضر شرکت توسعه صنایع بهشهر جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی است و واحد تجاری نهایی گروه، بانک ملی ایران می باشد.

ماموریت

موضوع فعالیت شرکت توسعه صنایع بهشهر طبق ماده 3 اساسنامه، سرمایه گذاری در سهام شرکتها ار طریق خرید و فروش سهام آنها خرید و فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت و هر گونه اوراق بهادار دیگر و مشارکت در بانکها و سایر شرکتها اعم از تولیدی و بازرگانی و انجام سایر معع ملات مجاز بازرگانی مربوط به موضوع شرکت میباشد و موضوع فعالیت شرکتهای فرعی و آن عمدتا در زمینه های تولید قند و شکر، محصولات شوینده و بهداشتی،روغن خوراکی ،سرمایه گذاری، پخش محصولات ، بازرگانی و نیز فعالیتهای ساختمانی به شرح یادداشت 9-4 است.

ترکیب سهامداری و هیأت مدیره

نام سهامدار تعداد سهام درصد سهامداری
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 3563575102 43
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 737458473 9
سرمایه گذاری غدیر 664442914 8
سرمایه گذاری ملی ایران 590074891 7
سرمایه گذاری گنجینه آرمان شهر 411945087 5
صندوق بازنشستگی کشوری 310956171 4
سایر 1971547362 24
مدیر عامل : نادر جعفر یوسفی

آدرس و تماس

آدرس

تهران - خیابان قائم مقام فراهانی، پایین تر از مطهری، کوچه 24 پلاک 8

تلفن

021-88322950
www.bidc.ir