خدمات گستر صبا انرژی

تاریخ تاسیس 1385/05/01 حوزه فعالیت سرمایه گذاری شماره ثبت 279316
نوع شرکت سهامی عام سال مالی 09/30 وضعیت فعال

تاریخچه شرکت

شرکت طرلحی مهندسی نواوران پیریز(سهامی خاص) در تاریخ 01/05/1385 تاسیس وطی شماره 279316 و نسهلی 1010314337 مخ 15/06/1385 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر جزء واحد های تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری می باشد و مرکز اصلی شرکت در تهران ونک پارک خیابان گلستان خیابان زرتشتیان پلاک 11 طبقه1واحد 2می باشد.
طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/09/1395 که حضور کلیه سهام داران تشکیل گردید و در تاریخ 04/10/1395 به ثبت رسیده است به نام شرکت خدمات گستر صبا انرژی تغییر یافته.

ماموریت

مأموریت شرکت بر اساس ماده 2 اساسنامه ، فعالیت در زمینه تولید و فروش در زمینه فرآورده های پتروشیمی و ارائه خدمات طراحی ، مشاوره، نظارت، اجرا و تعمیر و نگهداری ماشین آلات در صنعت پتروشیمی میباشد.

ترکیب سهامداری

نام سهامدار تعداد سهام درصد سهامداری
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 98000 98
شرکت صبا انرژی جهان گستر 1000 1
شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری 1000 1

آدرس و تماس

آدرس

تهران - شیراز جنوبی بیست متری گلستان انتهای زرتشتیان پلاک 11 طبقه سوم

تلفن

021-41237000