گالری بازدید مدیران ارشد هلدینگ صباانرژی از پتروشیمی مسجدسلیمان
در آستانه افتتاح پروژه تولید اوره و آمونیاک - اردیبهشت 1400

با ما در ارتباط باشید