برچسب: گرید پزشکی

گام بزرگ پروپیلن جم برای تامین مواد اولیه تولید “سرم” در کشور