برچسب: کمک به زلزله زدگان

کمک‌های هلدینگ صباانرژی به مردم سی‌سخت ارسال شد