برچسب: کریت کمپ – امیدیه

استفاده از ورق‌های فولاد اکسین در پروژه انتقال نفت خام از کریت کمپ تا امیدیه