برچسب: کارکنان صبا انرژی

مدیرعامل صباانرژی در نشست صمیمی با کارکنان: اولویت اصلی ما بهینه‌سازی پرتفوی وصندوق است