برچسب: کارخانجات تولیدی تهران

احیای کارخانه‌های تعطیل شده در دستور کار وزارت مردم قرار دارد
برند تاریخی کارخانجات تولیدی تهران احیا می‌شود