برچسب: پیام مدیرعامل

مهندس حسن بیگی شخصیتی علمی، موسس و تاثیرگذار بود / صباانرژی داغدار از دست دادن یکی از مدیران ارشد خود است
زنان همواره نقش موثری در موفقیت‌‌های بزرگ ایفا کرده‌اند
تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی را هدف اصلی خود می‌دانیم