برچسب: پلی اتیلن

زیر و بم‌های الفین‌سازی
 تولید پنجاه تن پلی‌اتیلن در ساعت