برچسب: پتروشیی جم

سهم جم ارزنده است و با ریسک کمتری، روند صعودی خواهد داشت