برچسب: پارس حنوبی

۳۶ درصد کارکنان پتروشیمی جم بومی هستند