برچسب: وزیر نفت

با حضور وزیر نفت؛ عملیات اجرایی طرح PDH/PP پلیمر کنگان آغاز شد
 تجلیل وزیر نفت از شرکت فولاد اکسین