برچسب: همایش مدیران عامل

همایش مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابعه هلدینگ صباانرژی / گزارش تصویری