برچسب: نیرو تراز پی ریز

حضور شرکت ایران یاسا تایر و رابر در نمایشگاه بازرگانی اختصاصی ایران در اربیل
صباانرژی ۶۰ درصد سهام نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک ۳ را واگذار می‌کند