برچسب: مپنا

بازدید محسن بازارنوی و مدیران وصندوق از مپنا
قرارداد احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۴۶ مگاواتی اندیمشک به امضاء ‌رسید