برچسب: محمد اسکندری

ارتقاء تولید و افزایش سهم بازار با هدف کمک به رونق اقتصادی کشور
بازدید مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از طرح های توسعه ای پتروشیمی جم
محمد اسکندری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری شد
دکتر “محمد اسکندری” سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری شد