برچسب: محمدرضا سعیدی

حال خوب صنعت پتروشیمی در سال جاری
پتروشیمی جم نگین پلمیرسازی ایران است 
وضعیت جم در بورس مطمئن و رو به رشد است   
تلاش گسترده پتروشیمی جم برای مقابله با فقر و تبعیض در منطقه عسلویه
همه رکوردهای قبلی در پتروشیمی جم شکسته شد