برچسب: لوله سازی

نقش ویژه شرکت‌های زیرمجموعه وصندوق در پروژه انتقال نفت از گوره به جاسک
موفقیت‌‌های خیره‌کننده در بومی‌سازی صنعت لوله‌سازی
در ضرورت اعتماد به شرکت‌های داخلی