برچسب: لوله سازی

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در بازدید از لوله‌سازی اهواز: معیشت کارگران و بازنشستگان دغدغه دولت سیزدهم است
نقش ویژه شرکت‌های زیرمجموعه وصندوق در پروژه انتقال نفت از گوره به جاسک
موفقیت‌‌های خیره‌کننده در بومی‌سازی صنعت لوله‌سازی
در ضرورت اعتماد به شرکت‌های داخلی